Kategoriler
Deniz Ürünleri Tarifleri

palamut temizleme

palamut temizleme 1
Çok kolay, palamut temizleme bu yöntemle yapılır. Palamut ile yapılacak yemeğin özelliğine göre; palamut temizlenir, istenilen şekilde dilimlenir veya fileto çıkarılır. Palamut bütünlüğü bozulmadan temizlenebildiği gibi, karnı açılarak da temizlenir. Bu sizin bileceğiniz iş, nasıl kolayınıza ve işinize geliyorsa palamutu öyle temizleyin. Palamutu lakerda yapmak için ise; palamut takoz kesilir ve karnı yarılmaz. Kesilen her takoz parçası ayrı ayrı temizlenir, yıkanır ve süzülür.

Ya da, suya sabuna dokunmadan; palamutu aldığınız balıkçıya dilediğiniz gibi temizlettirmektir.

Palamut’un başı kesilirpalamut başı

İç organları çıkartılırpalamut iç organı

Boşaltım organı üzerine bir çizik atılırpalamut kesim

İstenirse palamut halka (takoz) kesilirpalamut temizleme

Veya palamut fileto kesilirpalamut fileto kesim

Temizlenecek palamut sırtı üzerine kesme tahtası üzerine yatırılır, başı (ihtiyaca göre) tam veya yarıya kadar kesilir ve göğüs boşluğundan iç organları çıkarılır. Ardından, boşaltım organı üzerine (görüntüyü bozmak için) enlemesine bir çizik atılır. İstenirse kuyruk yüzgeci kesilir ve atılır. Karın bölgesinde ve ana kılçık üzerinde bulunan kan pıhtısı güzelce temizlenir. Temizlenmiş palamut bol su ile yıkanır ve halka olarak dilimlenir. Palamut fileto kesilecekse, balığın içi temizlendikten sonra kesme tahtası üzerine yatırılır ve ana kılçık takip edilerek bıçakla boydan boya kesilir. İstenirse, aynı işlem balığın diğer tarafına da uygulanır ve fileto çıkarılır. Palamut temizlenip parçalandıktan sonra, kevgir veya mutfak süzgeci içerisine alınarak suyunun süzülmesi sağlanır.
‘Kolay Gelsin’
www.klasiktatlar.com